Darmowa reklama w internecie
Wypromuj swoją firmę za DARMO »


Polub firmas.pl
Firmas.pl  »  Adwokat  »  Adwokat, kancelaria adwokacka - kilka słów na temat

Adwokat, kancelaria adwokacka - kilka słów na temat


Z języka łacińskiego adwokat wziął się od słowa advocatus od advocare, co oznacza wzywać pomoc. Adwokat to prawnik, który świadczy specyficzny rodzaj usług z zakresu pomocy prawnej.


adwokat
Z języka łacińskiego adwokat wziął się od słowa advocatus od advocare, co oznacza wzywać pomoc. Adwokat to prawnik, który świadczy specyficzny rodzaj usług z zakresu pomocy prawnej. Przede wszystkim udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty akty prawnych, a także jest osobą występującą przed sądami oraz urzędami. Potocznie adwokatów nazywa się obrońcami sądowymi choć nie jest to poprawne określenie. W Polsce wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze. Zawód adwokata wykonywany jest indywidualnie bądź w zespołach adwokackich, także w formie handlowych spółek osobowych. Osoba, która w przyszłości chce zostać adwokatem, musi ukończyć studia prawnicze, a następnie odbyć aplikację adwokacką czyli tak zwane praktyki w adwokaturze, następnie należy zdać egzamin adwokacki. Obowiązek odbycia aplikacji i złożenia egzaminu adwokackiego, nie dotyczy osób które posiadają tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie prawa. Na adwokaturę składa się ogół adwokatów oraz aplikantów adwokackich. Tylko ten kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką, posiada prawo wykonywania zawodu. W Polsce lista adwokatów liczy ponad 7 tysięcy osób. Na szczeblu centralnym organami adwokatury są Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższa Komisja Rewizyjna. Na szczeblu regionalnym z kolei występują izby adwokackie. Skupiają one adwokatów i aplikantów adwokackich. Do organów izby zaliczane są zgromadzenie izby, okręgowa rada adwokacka, sąd dyscyplinarny i komisja rewizyjna. Izby adwokackie, zespoły adwokacie oraz Naczelna Rada Adwokacka mają osobowość prawną. Ta ostatnia jest najwyższym ciałem samorządu, w rejonie natomiast jest to okręgowa rada adwokacka. W zakres działań Naczelnej Rady Adwokackiej należy uchwalanie regulaminów traktujących o zasadach odbywania aplikacji adwokackiej a także kwestiach dotyczących zdawania egzaminu zawodowego. Ponadto uchwala regulamin na temat zasad wykonywania zawodu indywidualnie bądź w spółkach, a także regulamin dotyczący przeprowadzania konkursu na aplikantów adwokackich. Do zawodu adwokata pokrewnym zawodem jest radca prawny oraz doradca podatkowy. Różnica polega na tym, że radcowie mogą pozostawać w stosunku pracy czego nie mogą adwokaci, z kolei nie mogą oni występować jako obrońcy w spawach karnych i karnoskarbowych, co zaś mogą wykonywać adwokaci. W przyszłości planowane jest aby radcy prawni również mogli występować jako obrońcy. W zakres usług jakie oferują osoby działające indywidualnie a także w spółkach czy zrzeszone, wchodzą usługi takie jak usługi prawne na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Wyszukiwanie rozwiązań prawnych z uwzględnieniem najefektywniejszego wykorzystania przepisów prawa. Działania z zakresu prawa cywilnego, pracy, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. Ponadto działania z zakresu prawa spadkowego, prawa rodzinnego i mieszkaniowego, prawa administracyjnego i budowlanego oraz prawa podatkowego.Copyright © www.firmas.pl - Darmowa Reklama | Wszystkie prawa zastrzeżne
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu