Darmowa reklama w internecie
Wypromuj swoją firmę za DARMO »


Polub firmas.pl
Firmas.pl  »  Radca prawny  »  Kto to jest radca prawny

Kto to jest radca prawny


Radcą prawnym nazywa się prawnika, który świadczy usług z zakresu pomocy prawnej podmiotom gospodarczym. Ponadto jednostkom organizacyjnym a także osobom fizycznym. Radcy prawni udzielają porad prawnych, sporządzają opinie prawne, opracowują projekty aktów prawnych a także mogą występować przed sądami i urzędami. Wykonywanie tego zawodu oraz wszelkie zasady regulujące działania jakimi zajmują się radcy prawni, określone są poprzez ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Radco zorganizowanie są na takich samych zasadach jak samorządy zawodowe. Jednostki organizacyjne samorządu to okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Posiadają one osobowość prawną. Radcy prawni mogą świadczyć pomoc prawną w stosunku pracy, co z kolei jest niemożliwe w przypadku adwokatów. Adwokatom nie wolno pozostawać w stosunku pracy w przeciwieństwie właśnie do radców prawnych. W dniu 30 sierpnia 2013 roku uchwalono nowelizację ustawy, która znosi różnice pomiędzy adwokatami a radcami prawnymi, w kwestii możliwości występowania jako obrońca w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Radcy prawni w ostatnich latach zyskali znacznie więcej możliwości niż początkowo im przysługiwało. Poza kompetencjami do prowadzenia spraw administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i sądowo-administracyjnych, radcy prawni mogą również prowadzić sprawy rodzinne. Występować jako obrońcy w sprawach o wykroczenia. Od lipca 2015 roku, będzie im przysługiwać prawo występowania jako pełnomocnicy oraz obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych o czym traktuje nowelizacja ustawy z 2013 roku. Zawód radcowski obejmuje trzy etapy jakie następowały po sobie w jego historii. Pierwszy to wydanie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych, co nastąpiło 13 grudnia 1961 roku. Według tej uchwały, podmioty te mogły korzystać z usług prawnych jedynie radców prawnych, którzy byli zatrudniani przez te właśnie jednostki. Za drugi etap uznaje się datę 6 lipca 1982 roku. Wtedy to sejm PRL ustalił uchwałę o radcach prawnych, w której to określony zostały zasady wykonywania właśnie przez nich obsługi prawnej. Natomiast trzeci etap to uchwalenie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej. W artykule 24 tejże ustawy, wymieniono udzielanie pomocy prawnej jako jeden z rodzajów działalności gospodarczej. I są to usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych. Podczas rozpraw sądowych, radców prawnych obowiązuję odpowiedni strój czyli toga. Jej wygląd również został ściśle określony przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 roku w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych. W zakres usług radców prawnych wchodzą działania podobne jak w przypadku adwokatów. W ofertach można znaleźć usługi takie jak udzielaniu porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami w imieniu klienta. Radcy również zajmują się kwestiami z prawa cywilnego, prawa pracy, postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, prawa spadkowego i rodzinnego oraz mieszkaniowego, a także prawa administracyjnego, budowlanego czy podatkowego.Copyright © www.firmas.pl - Darmowa Reklama | Wszystkie prawa zastrzeżne
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu